ADS BY VOICE

އަފްރާޝީމުގެ މަރާ ބެހޭގޮތުން ސަލަފަށް ނިސްބަތްކޮށް، އީވާ ހެދީ ބުހުތާނު ދޮގެއް: ސަލަފް

- 6 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ


ADS BY GOPRIME

ޑރ. އަފްރާޝީމު އަލީގެ މަރާއި ބެހޭގޮތުން މިރޭ ބޭއްވި 241 ކޮމެޓީގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ހަދާފައިވާކަމަށް ޖަމުއިއްޔަތުއް ސަލަފުން ބުނެފިއެވެ.

ސަލަފު ޖަމުއިއްޔާގެ ރަސްމީ ޓުވީޓަރ އެކައުންޓުން މިރޭ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ، 241 ކޮމެޓީގައި އަފްރާޝިމުގެ މަރާ ބެހޭގޮތުން ސަލަފަށް ނިސްބަތްކޮށް، އީވާ ހެއްދެވީ ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

ސަލަފުގެ ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަފްރަޝީމު އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ސަލަފުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ބުހުތާނު ދޮގު ހަދައިގެން ސަލަފު ފްރޭމް ކުރަން ކުރަމުންދާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ސަލަފު ޖަމުއިއްޔާއަށާއި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ސަލަފަކީ ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްބުނެ، އެޖަމުއިއްޔާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެމައްސަލައިގައި ޑރ. ޝަހީމުގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްވެސް ކޮމެޓީން ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެންނާއި، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ސަލަފު ޖަމިއްޔާއިން ފަންޑު ކުރިތޯ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން މިރޭ ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު