ADS BY VOICE

ތުއްތު ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި ކާފައާއި މުނި ކާފަގެ ބަންދަށް ފަނަރަ ދުވަސް ޖަހައިފި

- 2 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި އެކުއްޖާގެ ކާފަ، މުނި ކާފަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެ ދެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހާފައިވަނީ ގއ. ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންނެވެ.

އެ ރަށު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މިވަގުތު ޗުއްޓީގައި ހުންނެވުމުން އެ ދެމީހުންނަށް މުއްދަތް ޖެހީ އެ އަތޮޅު ވިލިނގިލިން މެޖިސްޓްރޭޓަކު ގެނެސްގެން ނެވެ.

ތުއްތު ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ތުއްތު ކުއްޖާ މިހާރު ވަނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާފައެވެ.

ކުޑަކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި، ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަންރައިޓްސް ޖެންޑާ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމުވެސް ވަނީ މިހާރު އަންގަވައިފައެވެ.

ތުއްތު ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ގިނަ ރައްޔިތުން އެއްވެ މުޒާހަރާކޮށްފައިވެއެވެ. މުޒާހަރާކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފިލައިގެން ދިރިއުޅުނު 108 ނަމްބަރު ފުލެޓް ކައިރީގައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު