ވިޔަފާރި

ޕްރީއޯޑާ ކުރި އައިފޯންތައް ދިރާގުން ދޫކުރަން ފަށައިފި

އެޕަލްއިން އެންމެ ފަހުން ތައާރަފްކުރި އައިފޯން 11، އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.ރެއިން ފެށިގެން ދިރާގުން ދޫކުރަމުންދަނީ ކަސްޓަމަރުންތައް ޕްރީއޯޑާ ކޮށްފައިވާ ފޯންތަކެވެ. މި ފޯނުތަކަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ....

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU