ވިޔަފާރި

ރަށު ބަންދާއެކު ވަޑިންގެ އާމްދަނީ ހުއްޓި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއްކުރިމަތިވަނީ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ވަޒަންވެރިންނަކީ ކިތަންމެ މީސްކޮޅު މަދުކަމުގައިވިޔަސް، އެކި އެކި ފަންނުތަކުގައި އަރާތިބި ބައެކެވެ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއި އެކު މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަންނުތައް އުވިގެން ގޮސްފައިވީނަމަވެސް، މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ހިންމަތާއި އެކު ދެމިއޮތް އެއް ފަންނަކީ ވަޑާންކުރުމާއި އޮޑިދޯ...

2 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU