ވިޔަފާރި

އެމްއައިބީ އިން ހިއްސާ ގަތް ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ބަހައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ހިއްސާ ގަތް ފަރާތްތަކަށް އެބޭންކުން ހިއްސާ ބަހައިފި އެވެ.އެމްއައިބީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީސް (އެމްއެސްޑީ)ގައި އިންވެސްޓަރުން ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުތަކަށް ހިއްސާ ޖަމާކޮށް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.އެމްއައިބީން ހިއ...

0 3 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU