ވިޔަފާރި

އެސްޓިއޯއިން ނިޕޯން ޕެއިންޓް ގަތުމުން ކުލަލައިދެނީ

އެސްޓީއޯގެ ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ނިޕޯން ޕެއިންޓް ގަތުމުން ކުލަލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އެކުންފުނިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.މި ޚިދުމަތް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތީގައި ވަނީ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ އެތަނުގައި ކުލަލައިދީފައެވެ. އެސްޓީއޯއަކީ ފިޔަ...

0 4 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU