ވިޔަފާރި

ވީއައިއޭގެ ފިއުލް ފާމްގެ ސްޓްރަކްޗަރ ނިމިއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން އެތަނުގައި ގާއިމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިއުލްފާމްގެ ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ.މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނީ ފިއުލް ފާމްގެ ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގެ ހޮޅ...

1 3 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU