ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެމްއެންޕީއަށް ނާޒިމް ޕާޓީ ކިޔަންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ: މޮސްޓާ

- 1 day ago 2 - ޝިފާ ހުސައިން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ(އެމްއެންޕީ)އަށް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ޕާޓީ ކިޔަންވީ ސަބަބެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޮސްޓާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޕީ އުފެއްދުމަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއް ގުޅިވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއިރު، އެކަމުގައި މެމްބަރު މޮސްޓާވެސް އިސްކޮށް އުޅުއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނާ ވަނީ އެޕާޓީއަށް ސޮއިކުރުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ނިންމަވައިފައެވެ.

މި ނިންމެވުމާ ގުޅޭގޮތުން، ދިވެހި ޗެނަލްގެ ހަވާސާ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މޮސްޓާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމްއެންޕީ އަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ހަތް މެމްބަރަކު އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަނުން ދެ މެމްބަރަކު، ކަމެއް ދިމާވެގެން އެކަހެރިވެވަޑައިގަތީ ކަމަށާއި، ފަހުން ޕާޓީ އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ފަސް މެމްބަރުން ކަމަށެވެ. ކުރިން އުޅުއްވި ދެ މެމްބަރުންގެ ނަމެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފަ އިނީ އުޝާމްގެ ނަމުގައި. ދެން ކީއްވެބާ އުޝާމް ޕާޓީ ނުކިޔަނީ؟" މޮސްޓާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޮސްޓާ ވިދާޅުވީ އޭނާ އަކީ އުމުރުން 18 އަހަރުގައި ޑީ.އާރް.ޕީގެ ފޯމުތައް ހިފައިގެން، ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަރާތެއް ކަަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން، ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީއަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އެ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލު ކުރައްވާ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް އޮތީ ރައީސް ޔާމީންއަށް ކަމަށްވާއިރު، އެމްއެންޕީއަށް އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދުން އެހާ ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

57%

14%

28%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

100ކަ އަކުން ހަނމަ 0ސްމެއް

ހަބަރު