ޚަބަރު

ވެމްކޯގެ ސައިކަލުތައް ބޭނުންނުކުރަނީ މައްސަލަ ޖެހިފައި ހުރުމުން!

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ނުވަތަ ވެމްކޯގެ ބޭނުންތަކަށް ގެނައި ސައިކަލްތައް ބޭނުން ނުކުރަނީ އެ ސައިކަލްތަކުގައި މައްސަލަޖެހިފައި ވުމުންކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ވެމްކޯގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ވެމްކޯއިން ގެނައި ވެ...

2 3 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU