ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮވިޑް-19: ދުވާފަރުގެ އަދަދުތައް 700 އިން މަތީގައި

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 700 އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ހުކުރު ދުވަހުވެސް 13 މީހަކު އެރަށުން ކޮވިޑަށްވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އެއާއިއެކު އެރަށުން މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 745 މީހަކަށް ކޮވިޑްޖެހިފައިވެއެވެ. އިއްޔެވެސް 46 ސާމްޕަލެއް އެރަށުން ނަގާފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެއެވެ.

ރ. އަތޮޅުގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ރަށްކަމުގައިވާ ދުވާފަރުން މިހާތަނަށް 5110 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވެއެވެ. އަދި ބަލި ޖެހުނު 586 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 155 އެވެ.

ދުވާފަރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން، ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާމިރު އަޙްމަދު "ވޮއިސް" އަށް ވިދާޅުވީ، ރަށުގެ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު އަދިވެސް ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓެމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. 

އާމިރު ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް ރަށު ތެރެއިން ފްލޫ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގާ ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ދުވާލަކު ދެތިން ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވަމުން ދާކަމަށެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ރަށު ތެރޭގައި އަދިވެސް ބަލި ފެތުރެމުންދާ ކަން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މި ބަލި ރަށުގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެންމެންގެ ވެސް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އާމިރު ވިދާޅުވީ، މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި އޮންނަތާ 3 މަސް ވެގެންދާއިރު، އެކިއެކި ދަތިތައް ހުންނާނެ ކަމަށާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ލޯޑު ބޮޑުކޮށް ކަމަށެވެ. 

އާމިރު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިވަގުތު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ނުދާކަމަށެވެ. 

ކޮވިޑްގައި ދުވާފަރުންވަނީ 4 މީހަކު ނިޔާވެފައެވެ. 4 ވަނަ މީހާ ނިޔާވި ދުވަހު ކަންކަން ހިނގި ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ހިތްހަަމަ ނުޖެހިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންވަނީ އިހުތިޖާޖުވެސް ކޮށްފައެވެ.

އޭގެފަހުން، އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުންވަނީ އެރަށަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޓީމެއް ފޮނުވާފައެވެ. އަދި ވެންޓިލޭޓަރެއްވެސް އެރަށަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އެރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިންތަކެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 2021 މެއި 25 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން ދުވާފަރު އޮތީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު