ADS BY PIZZA KITCHEN

މެލޭޝިއާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަކަށް އިސްމާޢީލް ސަބްރީ

- 3 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މެލޭޝިޔާގެ 9 ވަނަ ބޮޑުވަޒީރަކަށް އިސްމާޢީލް ސަބްރީ ޔައުޤޫބް ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އިސްމާޢީލް ސަބްރީ، ރަަސްގެފާނު އައްޔަންކުރެއްވިކަން ޝާހީ ގަނޑުވަރުން ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. ސަބްރީއަށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 222 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 114 މެންބަރުންގެ ހަނި ތާއީދެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމާއި ސަބްރީ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގައެވެ.

އިސްމާޢީލް ސަބްރީ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ޔުނައިޓެޑް މެލޭސް ނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން (އުމްނޯ)، ސިޔާސީ ޕާޓީއަށެވެ. މިއީ އެޤައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީއެވެ.

އެބޭފުޅާ އެންމެފަހުން ހުންނެވީ އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގެ މަޤާމުގައެވެ. މެލޭޝިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން އަމިއްލަފުޅަށް މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވީ، އެޤައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން މެނޭޖުކުރުމުގައި ފެއިލްވެ ވަޑައިގެން ސަރުކާރުގެ ތާއީދު ވަރަށް ކުޑަވެފައިވަނިކޮށެވެ.

އިސްމާއީލް ސަބްރީއަކީ އެ ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގެ ހައިސިއްޔަތުން، ކޮވިޑް-19 މެނޭޖުކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

މިއަދު މެލޭޝިއާއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ 23،564 އާ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ކޭސްތަކެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު