ހިޔާލު

އެޖެންޑާ 19ގެ ފަހަތުގައިވާ ފިތުނައިގެ އެޖެންޑާ

އެންމެ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެތެރެއިން އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާއަކުން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުގެ ޖަމްއިއްޔާތަކާއިގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެރަށަށް ބޭރުގެ ވޮލަންޓިޔަރުން ވަރަށް ގިނަގިނައިން ގެންދެއެވެ. ގިނައިން ގެންނަނީ ޔޫރަޕްގެ އަންހެން ވޮލަންޓިޔަރުންނެވެ....

5 9 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU