ދުނިޔެ

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަަތަކެއް ސާބިތުވެ ނަޖީބް ރައްޒާގު 12 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަަތަކެއް ސާބިތުވެ މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގު 12 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.މެލޭޝިޔާގެ ހައިކޯޓުން ނަޖީބުގެ މައްޗަށް މިފަދައިން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މަޝްހޫރު 1އެމްޑީބީ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެސްއާރްސީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން، އެބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކަ...

0 6 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU