ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ސުޒޭން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

- 1 week ago 0 - ޝިފާ ހުސައިން

ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޢަލީ ސުޒޭން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެެއެވެ.

އޭނާ ވަނީ މީޑިއާތަކަށް މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ސުޒޭން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މިވީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ސުޒޭން ބުނީ އުނދަގޫތަކެއްވާތީ ޓެސްޓް ކުރުމުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅީގެން ސުޒޭނަށް ޓީމާ އެކު ދަތުރު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ސުޒޭން ބުނީ މި ވަގުތު އިސްމާޢީލް މަޙްފޫޒް (އިންމަ) އާއި ޝާކިއްޓޭ ޓީމާ އެކު ތިބިކަމަށެވެ. ސުޒޭން ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން އަދި ހެޑް ކޯޗުގެ މަޤާމާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު