އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައު ސަފީރެއް!

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައު ސަފީރެއް އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އެޤައުމުގެ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރުގެ ދައުރު ނިމުމާއެކު، އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މުނޫ މަހާވަރެވެ. އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެކި އިސް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާ...

0 1 day ago