ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ އާ ދާއިރާ ރައީސުން: އިއާދު އަދި ސައިފް ފާތިހު

އިއްޔެ ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީގެ ދާާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ދެ ދާއިރާއެއްގެ ރައީސުން ހޮވައިފިއެވެ.އިއްޔެ ހޮވާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަގާމާއި މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސެވެ.އެގޮތުން ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހު ހޮވިފައިވަނީ 48 ވޯޓ...

0 14 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU