ދުނިޔެ

ބާބްރީ މަސްޖިދު ހުރިތަނުގައި އަޅާ ފައްޅީގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އިންޑިޔާގެ އަޔޯދިޔާ ޝަހަރުގައި ބާބްރީ މަސްޖިދު ކުރިން ހުރިތަނުގައި އަޅާ ހިންދޫންގެ ރާމް ކަލާނގެ ފައްޅީގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފިއެވެ.މި ފައްޅީގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅުއްވާދެއްވީ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯދީގެ އިތުރުން އަޔޯދިޔާ ޝަހަރު...

0 6 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU