ޚަބަރު

މަކުނުދޫއަށް ޑޮކްޓަރުން ނުފޮނުވިގެން އުޅެނީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ޖާގަނެތުމުން: އަމީން

ހދ.މަކުނުދޫއަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ނުފޮނުވިގެން އުޅެނީ އެރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ޖާގަ ނެތުމުންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ކުރިމަތިކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާ...

0 2 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU